Video Not Found !

Rouzbeh E-Commerce Video

سیستم نوبت دهی اینترنتی پزشکی

سیستم نوبت دهی اینترنتی یک سیستم پردازشی روی اینترنت است که به صورت ( آنلاین ) مطابق سیاست های مراکز پزشکی، برنامه ریزی شده و کاربران ( بیماران ) می توانند از حضور و زمان سرویس دهی پزشکان مطلع شوند.

سیستم نوبت‌دهی اینترنتی پزشکان در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود:

بقیه این مطلب