logo :

مهناز دهقان

خانم مهناز دهقان از سوابق و افتخارات ادبی شهر تبریز و از شاعران جوان هستند. بسیار مفتخرم که در خدمت عزیزان ادبی هستم.

آدرس
تجارت الکترونیک روزبه
آدرس وب سایت
پست الکترونیکی (E-Mail)
شماره تلفن

متلعق به خبر

سفارشات انجام شده
طراحی جلد کتاب
طراحی جلد کتاب
مشاهده جزئیات

طراحی روی جلد کتاب قلب پاییز

طراحی جلد کتاب
طراحی جلد کتاب
مشاهده جزئیات

طراحی روی جلد کتاب قلب پاییز

طراحی لوگو
طراحی لوگو
مشاهده جزئیات

لوگوی مربوط به قلب پاییز 2

طراحی لوگو
طراحی لوگو
مشاهده جزئیات

لوگوی مربوط به قلب پاییز